Loof Privacy Policy

Loof (gevestigd aan Ambacht 22, 1511 JZ te Oostzaan, telefoonnummer 075 7729216, e-mailadres hello@loof.nl) respecteert de privacy van haar klanten en de gebruikers van haar site. Loof draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft en die wij van jouw verzamelen vertrouwelijk wordt behandeld. Loof zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Wij gebruiken de navolgende gegevens om onze klanten en bezoekers van onze site de navolgende diensten te leveren en de navolgende activiteiten uit te voeren:

 • Als je een bestelling plaatst, hebben we je naam, e-mailadres, factuuradres, afleveradres, telefoonnummer en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te kunnen stellen;
 • Van bezoekers die een sample aanvragen, verzamelen en verwerken wij naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, om de betreffende aanvraag te behandelen;
 • Om het winkelen bij Loof zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met jouw toestemming persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot je bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website en ons aanbod beter op jouw wensen en interesses afstemmen;
 • Van personen die een Loof-product samenstellen of bestellen verwerken wij de door hen verstrekte gegevens voor het beoordelen of uitvoeren van een order en voor marketing-, onderzoeks- en reclamedoeleinden;
 • Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen we je e-mailadres gebruiken om je 2-maandelijks te informeren over de ontwikkeling van Loof en over speciale aanbiedingen en acties. Als je de nieuwsbrief niet (meer) wilt ontvangen, kun je je hiervoor eenvoudig uitschrijven door op de link ‘update je profiel hier’ te klikken in de voettekst van elke e-mail die u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via hello@loof.nl;
 • Als je bij Loof een account aanmaakt, bewaren wij je gegevens op een beveiligde omgeving (‘Secure Server’). Als je inlogt met je gebruikersnaam en wachtwoord hoef je je naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens niet meer bij iedere nieuwe bestelling in te vullen. Wel zo makkelijk, maar ook veilig!;
 • Als je een beoordeling of reactie op onze website plaatst, kun je zelf kiezen of je je naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn altijd benieuwd naar jouw mening! Wel behouden we het recht bijdragen die niet aan onze site-voorwaarden voldoen, niet te publiceren;
 • Als je reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze acties te meten.

Indien je niet langer wenst dat Loof jouw gegevens voor bovengenoemde doeleinden gebruikt, kun je dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar hello@loof.nl. De verwerking van jouw persoonsgegevens wordt dan, indien wij hiertoe wettelijk gehouden zijn, gestaakt.

 Verstrekking aan derden

Wij kunnen derde partijen gebruiken om onze dienstverlening te ondersteunen. Denk daarbij aan partijen die zich bezighouden met het afhandelen van financiële transacties, hosting providers, applicatieproviders en andere dienstverleners die persoonsgegevens verwerken. Dergelijke partijen zullen in de meeste gevallen onder onze verantwoordelijkheid handelen als bewerkers van Loof, en zijn om die reden verplicht om geheimhouding omtrent uw persoonsgegevens in acht te nemen.

Wij verstrekken verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op basis van de wet of op last van de rechter, daaronder begrepen een handhavende autoriteit. Ook met het oog op het uitvoeren van een overeenkomst met een klant en het behartigen van ons gerechtvaardigd belang, zoals bijvoorbeeld direct-marketing-activiteiten, het opsporen of tegengaan van (mogelijke) strafbare feiten of het verdedigen van onze rechten en behartigen van onze belangen, kunnen wij gegevens aan derden verstrekken, zoals onderzoeksbureaus, partijen die helpen bij de installatie van onze producten en bezorgdienstverleners, e.e.a. slechts voor zover de wet dit toestaat.

Doorgifte van data

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen in Nederland. Als persoonsgegevens door of ten behoeve van onze diensten in derde landen worden verwerkt, word je hiervan op de hoogte gesteld.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Inzage in uw persoonsgegevens

Je mag ons met redelijke tussenpozen om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Stuur hiervoor een e-mail naar hello@loof.nl.

Klacht

Indien daarvoor een gegronde reden bestaat, kan een klacht ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken.

Cookies

Het kan zo zijn dat wij, of onze dienstverleners, van jouw persoonsgegevens verwerken wanneer cookies worden geplaatst via onze website. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, verwijzen wij naar ons Cookie Policy op onze website.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, gelet op het verlenen van onze diensten, het soort persoonsgegevens, en onze gerechtvaardigde belangen die daarmee verband houden.

Gebruik van cookies

De website van Loof, deelt kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

 • Functionele cookies
  Met behulp van de cookies kunnen we er ook voor zorgen dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat je op de hoogte wordt gesteld, wanneer je een cookie ontvangt.
 • Analyserende cookies
  Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de ‘Analytics’dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers.
 • Marketing cookies
  Met behulp van marketing cookies kunnen wij je relevante en gepersonaliseerde advertenties tonen en het aantal keren dat iedere advertentie wordt getoond, beperken. Daarnaast geven marketing cookies ons inzicht in de effectiviteit van marketingcampagnes.

Social Media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Instagram en Pinterest. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook, Instagram en Pinterest (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken

Aanpassen privacy statement

Loof kan dit privacy statement te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden je aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacy statement. Dit privacy statement is aangepast op 24 mei 2018. Als je vragen hebt met betrekking tot dit privacy statement, kunt je zich richten tot hello@loof.nl.